Priser

Rak Redovisning erbjuder efter behov både löpande och fast priser för utförda tjänster.

Grundpriset för nya kunder är 500 kr exkl. moms per arbetad timme.

Efter överenskommelse kan sedan fasta priser erbjudas efter behov för utförda tjänster per tidsperiod (t.ex. bokföringsmånad, räkenskapsår) och/eller avgränsad tjänst (t.ex. bokslut, inkomstdeklaration).