Användbara länkar

Bokföringsregler

Bokföringsnämndens hemsida: www.bfn.se

Mest användbar info hittas i fliken redovisningsregler.

 

Skatteregler

Skatteverkets hemsida:  www.skatteverket.se

Övergripande information hittas under fliken företag –> självservice –>  broschyrer –> välj område

Mer detaljerad information hittas på Skatteverkets särskilda hemsida som heter rättslig vägledning. Det en finns en direkt länk till rättslig vägledning längst ner på Skatteverkets hemsida eller gå direkt in på

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning

 

Ekonomisk ordbok

Björn Lundén AB:  https://www.bjornlunden.se

Gå in på fliken företagskunskap och välj faktabank längst upp till höger i fliken.