Tjänster

Verksamheten ligger tillsvidare på is på grund av en anställning. Går dock att bra att höra av sig på kontaktsidan.

Tjänsterna omfattar:

Löpande bokföring              Skatteplanering                Lönehantering
Bokslut                                 Inkomstdeklaration          Kontrolluppgifter
Årsredovisning                    Momsredovisning

Företaget är verksamt i Malmö och Lund. Rak Redovisning erbjuder dock sina tjänster till företag i hela Sverige. Bokföringsmaterialet hanteras i sådana fall med post  och avstämningar/frågor hanteras per e-post och per telefon samt ett fåtal avstämningsmöten.

RakRedovisning samarbetar med ett antal olika revisionsbyråer och har i enlighet med SRF:s (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) krav ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada.